NUKLEARNO, ALFA ( α ),  BETA ( β ), GAMA ( γ )  ŽARČENJE -  MERILNA POSTAJA SLATINA, SLOVENIJA
   

                               Lokacija RAD monitorja: 46°20´31˝ severne širine in 15°58´12˝ vzhodne dolžine,  nadmorska višina 319 m

                                        

                                                                                                                                                                                           
Sevanje ozadja je merilo ravni ionizirajočega sevanja, ki je prisotno v okolju na določeni  lokaciji, in ni posledica namernega vnosa virov sevanja. Ozadje izvira iz različnih virov, tako naravnih kot umetnih. Sem spadajo tako kozmično sevanje in radioaktivnost okolja iz naravnih radioaktivnih snovi ( kot sta Radon in Radij) kot tudi človeške posledice testiranja jedrskega orožja in jedrskih nesreč.
Merjenje ionizirajočega sevanja je včasih izraženo kot hitrost števila na enoto časa, ki jo zabeleži instrument za nadzor sevanja, pri čemer so najpogosteje uporabljene enote števila radioaktivnih delcev izmerjenih  na minuto (CPM) ali število radioaktivnih delcev izmerjenih na sekundo (CPS) .

Oba CPM in CPS izražata stopnjo zaznavnih dogodkov, ki jih registrira merilni instrument in ne stopnjo emisije iz vira sevanja. Prav tako  ne smemo  zamenjati hitrost radioaktivnega razpada na viru samega sevanja na enoto časa, ki pa se meri v (DPM).
Meritve hitrosti štetja so povezane z detekcijo delcev, kot so alfa in beta delci. Za merjenje gama in rentgenskih  žarkov pa se običajno uporablja enota (Sivert)
Sivert je izpeljana enota doze ionizirajočega sevanja v mednarodnem sistemu enot (SI) in je merilo za zdravstveni učinek nizkih ravni ionizirajočega sevanja na človeško telo.

 


                                                                                              TRENUTNI PODATKI Z MERILNIKA Geiger Müller znamke GMC-500+ V4 (slika se osvežuje na 3 minute )      

Merilna postaja - "SLATINA" - CIRKULANE

Sevanje ozadja NORM ~20

                                        0 - 50   CPM  (sevanje ozadja NORMALNO)                   50 - 100 CPM  (rahlo povišano)                     100 - 200 CPM ( visoko)                  preko 200 CPM  (nevarno za zdravje)                                                                                           


                                                                                         
                       LEGENDA:
                       Enota za meritve sevanja je  “Sivert” (Sv)    1 mSv = 1000 uSv  Sivert  predstavlja  biološki  učinek kopičenja energije sevanja v kilogramu človeškega tkiva.
                       CPM: Counts per minute.  Število radioaktivnih delcev izmerjenih v eni minuti.
                       CPS: Counts per secunde. Število radioaktivnih delcev izmerjenih v eni sekundi.


                                                                                                                                                              PODATKI Z MERILNE NAPRAVE ZA PRETEKLIH 24 UR   

            

                                                Flag CounterFlag Counter